Här kan ni läsa olika nyheter från oss eller våra vänner / Here you can read different news from us or our friends

Nyheter från IFA & ABF – från och med Februari 2016 vi ska ha 2 nya cirklar i Svenskan med Mattias Nyström. Cirklarna ska ske mellan 09.00 och 12.00 samt mellan 13.00 och 15.00

Välkommen Mattias!

News from IFA & ABF – start February 2016 vi are going to have two new circles in Swedish language which will be lead av Mattias Nyström. Circles will take place on Fridays between 09.00 to 12.00 & 13.00 to 15.00.

Welcome Mattias!

Nyheter från Sjöviks FHS / News from Sjövik FHS

Mer info HÄR / More information HERE