Internationella Föreningen i Avesta (IFA) bildades 1998

IFA är en organisation bestående av enskilda personer som arbetar för att öka förståelsen
och kontakten mellan människor med olika kultur och bakgrund. Internationella Föreningen i  Avesta,har sitt säte i Avesta.

Internationella Föreningen i Avesta (IFA), är religiöst och politiskt obunden. Alla som delar
Föreningens idéer och har intresse för föreningens arbete kan bli medlemmar.

Styrelsen som består av 7 ordinarie ledamöter godkänner de som önskar bli medlemmar.
Röstberättigade vid Årsmötet är alla medlemmar som betalt sin årsavgift.

Vår lokal finns på Mejerigatan 3i Krylbo

IFAs nya adress är Mejerigatan 3, 77552 i Krylbo